fejlesztőjáték
fejlesztőjáték

Fejlesztő játékok iskolásoknak       

fejlesztőjáték


Fejlesztőjátékok iskolásoknak  | ABC-s puzzle   | Óra naptárral és időjárásjelzővel   | Pizzaosztó törtgyakorló  

  | Számfogalom alapozása 0-10   | Számok, színek, formák   | Számos memória játék  

  | Összeolvasó 1     | Összeolvasó 2  


ABC-s puzzle
(magyar nyomtatott kis/nagybetűs)


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak, 1 fő részére.

Anyaga: laminált papír.

Tartozékok:
- 44 összeillő kártyapár (kb. 12 x 6,5 cm)
- 2 db abc-s kártya (nyomtatott kisbetűs, nyomtatott nagybetűs).

A játék menete: A kártyapárok alsó részén látható 1-1 színes, nagy méretű (magánhangzó: piros, mássalhangzó: kék) nyomtatott nagybetű. Meg kell keresni a hozzá illő felső kártyarészt, amin az adott betűvel kezdődő nagybetűs szókép és annak rajza található. A megoldás helyességét a pontosan illeszkedő oldalakkal lehet ellenőrizni.


Együtt használható az Összeolvasó játékokkal!

Elkészült a Romankovics-féle, Meixner-féle tankönyvcsalád kép- és szóanyagát használó változat is!

Használhatók még csoportosításra a különböző tulajdonságok alapján (pl. mgh-msh, egyjegyű-kétjegyű msh, rövid-hosszú mgh) és abc sorba rendezésre, szavak kirakására.

fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››

Óra naptárral és időjárásjelzővel

A gyerekek időfogalmának, időérzékelésének kialakulása nehéz és hosszú folyamat.
Tanuljuk játékosan az "időt"!

Ajánlott: 5-12 éves korúaknak. Óvodai, iskolai (pl. hetesi munka) és otthoni használatra

Anyaga: falemez, kb. 37 x 37 cm.

Tartozékok: 6 db műanyag áthelyezhető jelzőtüske (év, évszak, hónap, nap, hét napja, ruházat).
Választható: óvodásoknak fa óramutatók,
                     iskolásoknak működő óraszerkezet.

Feliratok nyelvi választéka: angol, német, francia, olasz, és spanyol

Használjuk minden nap! Figyeljük meg az idő múlását, a változásokat és összefüggéseket!
Olvassuk le és tanuljuk meg:
    - az évszakokat
    - az év nagyobb eseményeit
    - a hónapokat
    - melyik évszakhoz melyik hónap tartozik
    - hány naposak a hónapok
    - a hét napjait
    - az órát (24 óráig)
    - perceket, másodperceket

Kövessük figyelemmel az időjárás változását! Ebben segítségünkre vannak az időjárás elemeit megjelenítő állítható jelzők:
    - a mutatós napsütés/felfőzet/csapadékjelző
    - a gumiszalagos szélerősség-jelző
    - a gumiszalagos hőmérsékletjelző.
Válasszuk ki az időjárásnak megfelelő öltözéket!

Színbeli eltérések lehetnek!

fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››

Pizzaosztó törtgyakorló


Ajánlott: 6-10 éves korúaknak, 1 fő részére.

Anyaga: laminált papír.

Tartozékok: 6 db különböző ízesítésű pizza, mindegyik másképp felszeletelve (egész, fél, harmad, negyed, hatod, nyolcad), mindegyiken összesen 24 db feltéttel, a hátoldalon tört felirattal.

A játék menete: Ismerkedjünk a törtekkel játékos formában! Válogassuk szét a pizzákat ízeik szerint, illesszük őket 1-1 egésszé! Vizsgáljuk meg, hány egyenlő részre vannak osztva a pizzák, mennyi feltét van rajtuk, mennyi jut egy szeletre! Keressünk összefüggéseket! A gyerekek kézzelfogható választ kaphatnak többek között azokra a kérdésekre, hogy: - ki ehet több pizzát: aki 2/3-ot kap, vagy aki 3/4-et?
    - a 24 feltétből mennyi jut 4/6 pizzára?
    - hogyan lehet kirakni különböző ízű pizzaszeletekből egy egészet?
    - azonos ízűekből mennyi kell fél pizzához?

Óvodások használhatják boltos és konyhai szerepjátékhoz is. Iskolások órai eszközként is használhatják. A komolyabb munkát segítik a szeletek hátoldalán látható tört jelek és nevük.

Tipp: a pontosabb és egyszerűbb összeillesztés érdekében használjuk a dobozt!

fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››

Számfogalom alapozása 0-10


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak.

Anyaga: laminált papír.

Tartozékok: 11 db A/4-es tábla.

Szemléltető eszközként használható a számfogalom alapozására, 10-es számkörben.
Megtalálható rajta a szám:
    - arab jele
    - római jele
    - kézjele
    - óra
    - bontása kék-piros koronggal kirakva
    - színes rúdja
    - helye a számegyenesen (számszomszédok)
    - 1 Ft-osokkal kirakva
    - a lehető legkevesebb pénzérmével kirakva
    - páros-páratlan

Együtt használható a számmemória játékkal.

fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››

Számok, színek, formák puzzle


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak, 1 fő részére.

Anyaga: laminált papír.

Tartozékok: - 20 összeillő kártyapár (kb. 12 x 6,5 cm) Ebből: 11 számos (0-10) 9 színes-formás

A játék menete: A kártyapárok alsó részén látható 1-1 színes, nagy méretű szám (páros: piros, páratlan: kék), illetve színes forma. Meg kell keresni a hozzá illő felső kártyarészt, amin az adott szám/szín nagybetűs szóképe és annak rajza található. A megoldás helyességét a pontosan illeszkedő oldalakkal lehet ellenőrizni.

Használhatók még csoportosításra a különböző tulajdonságok alapján és sorba rendezésre.

fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››
Számos memória játék
(számfogalom alapozására nullától tízig)


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak, 1-3 fő részére.

Anyaga: laminált papír.

Tartozékok: - 10 különböző csomag memóriakártya, csomagonként 22 db. (A kártyák mérete kb. 3,5 x 3,5 cm.) A szétválogatást segíti, hogy a csomagoknak különböző színű a hátoldaluk.     - 9db ellenőrző lap.

A játék menete: Játszunk a különböző nehézségű csomagokkal külön-külön, az ismert memória játék szabályai szerint. A csomagokban a számok más-más alakjait kell párosítani.
Mivel rövid idő alatt lejátszható, használható óraközi szünetekben is.

Csomagok:
    - szám - szám
    - szám - összeadás
    - összeadás - összeadás
    - összeadás - kivonás
    - szám - kézjel
    - szám - forint
    - szám - pötty
    - szám - színes rúd
    - szám - óra
    - arab szám - római szám

fejlesztőjáték     fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››
Összeolvasó
2 betűs gyakorló


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak, 1 fő részére.

Anyaga: laminált papír, műanyag lemez.

Tartozékok:
    - három pár (bal oldali, jobb oldali) betűs, hívóképes, cserélhető korong (kb. 9 cm)
    - egy félbehajtható tok, két tengellyel, három ablakkal (kb. 27 x 12 cm)

A korongok betűanyaga páronként:
    - a i í u ú o ó e á ö ő é ü ű (piros színű)
    - m s l v t z r k n b sz (kék színű)
    - c g p gy f cs d ny h ty zs ly (kék színű)
Mindegyik betűhöz hívókép tartozik, mely segíti a betű felismerését.

Elkészült a Romankovics-féle, Meixner-féle tankönyvcsalád hívóképeit használó változat is!

A játék menete: válasszunk ki két korongot és tegyük a kinyitott tok tengelyeire, majd csukjuk össze a tokot! A korongok kiválasztásánál figyeljünk, hogy a jobb tengelyre a "JOBB" jelű korongokból, a bal tengelyre pedig a "BAL" jelű korongokból válasszunk!
Legyen az egyik korong magánhangzós, a másik mássalhangzós!
Két kézben tartva a tokot, mutató ujjainkkal forgassuk el a tokban a korongokat! Olvassuk le a középső ablakban megjelenő betűkapcsolatokat! Segítenek a két oldalsó ablakban megjelenő hívóképek.

Nehezítés: ragasszuk le a hívóképek ablakait!

Kiegészítő feladat:
    - a betűpárok leírása,
    - értelmes kapcsolatok keresése.

fejlesztőjáték     fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››
Összeolvasó
3 betűs gyakorló


Ajánlott: 6-7 éves korúaknak, 1 fő részére.

Anyaga: laminált papír, műanyag lemez.

Tartozékok: - három betűs korong (kb. 6, 8.5, 11 cm)
    - egy tok, tengellyel, ablakkal (kb. 12 cm)
    - 48 kétoldalas kártya képpel és szóval (kb. 3,5 cm)

A korongok betűanyaga:
    - kicsi és nagy: m z r k v t l s (világoskék és sötétkék színű)
    - közepes: a á e é i o ö ú (piros színű)

A játék menete: bal kézben tartva a tokot, jobb kezünkkel forgassuk el a tokban a korongokat a fülecskéknél fogva! A fülecskéken lévő szín egyeik a korongon lévő betűk színével. Olvassuk le az ablakban megjelenő betűkapcsolatokat!

Feladat:
    - a betűkapcsolatok elolvasása,
    - a betűkapcsolatok leírása,
    - a képek szavainak kirakása (a megoldás ellenőrizhető a kártya hátoldalán). A játék megkezdése előtt feltétlenül beszéljük meg a képek jelentését, a keresendő szót!
    - más értelmes szavak keresése, egy betű megváltoztatásával új szó alkotása
    - a kártyák csoportosítása (pl. kezdőbetű, vagy rövid - hosszú magánhangzó szerint)
    - kártyák ABC rendbe sorolása
    - tükörszavak keresése (tök - köt).

Kérem, jelezzék, ha bal kezes gyermeknek szánják a játékot!

fejlesztőjáték     fejlesztőjáték

Fel a játéklistához   ››››
Fel a lap tetejére   ››››
COPYRIGHT   ©   2007     Hemm          

fejlesztőjáték